Projecten

Rio Brabant heeft de afgelopen jaren diverse opdrachten uitgevoerd waarvan onderstaand een aantal projecten weergegeven zijn.

Advies wateroverlast klooster Fraters van Tilburg

Omdat bij hevige regenval inpandige wateroverlast ontstond heeft Rio Brabant het terrein en de aanwezige riolering geanalyseerd. De ontluchting van de riolering en de verschillen in maaiveldhoogtes bleken de oorzaak van het probleem. Er is een advies afgegeven hoe de wateroverlast te voorkomen is.

 Nieuwbouwplan Roode Akkers in Sint Oedenrode

Voor de ontwikkeling van 8 nieuwe woningen heeft Rio Brabant een rioolplan gemaakt en berekeningen ten behoeve van regenwaterberging uitgevoerd.  Daarnaast heeft Rio Brabant meegewerkt aan het ontwerp van de omliggende openbare ruimte en de watervergunning bij het Waterschap verzorgd.

Putinventarisatie Kempengemeenten

Voor de Gemeente Bladel en Gemeente Bergeijk heeft Rio Brabant een putinventarisatie uitgevoerd omdat deze gemeenten een actualisatie van hun beheergegevens wensten. Gekoppeld aan een rioolinspectie zijn de maatvoering, materialen en hoogteligging buurtgewijs ingewonnen. Hierdoor staan alle rioolgegevens weer goed op tekening en in het beheersysteem.

aanvraag watervergunning boothelling in Etten-Leur

Voor een opdrachtgever heeft Rio Brabant de coördinatie ten behoeve van een aanvraag voor een watervergunning verzorgd. In de waterkering van de rivier de Mark komt een boothelling, daarbij speelde een Ecologische Verbindingszone, het onderhoud en het grondeigendom ook rol. Overleg met Waterschap en specialistische partijen heeft geleid tot overeenstemming over alle betreffende onderdelen waardoor een aanvraag ingediend kon worden.