Visie

Door de klimaatsverandering, wijzigende wetgeving en de veranderende rol van de overheid is het beheren van riolering en watervoorzieningen een steeds belangrijkere taak aan het worden. De beheerder moet namelijk in staat zijn om de aanwezige voorzieningen tegen de laagst mogelijke kosten zo lang mogelijk in stand te houden. Toch komt deze beherende taak steeds verder onder druk doordat er steeds meer specialistischer kennis gevraagd wordt of door organisatorische omvormingen. Op zich een vreemde ontwikkeling omdat goed beheren echt een vak is.

Door in de ontwerpfase al rekening te houden met het latere beheer kan er geld bespaart worden over de gehele afschrijvingsperiode. In een beheerbewust ontwerpproces wordt het onderhoud onderdeel van de te maken keuzes. In deze ontwerpfase komen ook de functionele en toekomstbestendige eisen aan bod die aan voorzieningen gesteld worden. Een duurzame en doelmatige afweging maakt het ontwerpen compleet. Als de uitvoering van het project op kwalitatieve wijze heeft plaatsgevonden  kan met gericht gekozen onderhoud de voorziening  aan zijn, meestal lange, levensduur beginnen.

In de beheerfase wordt dan steeds opnieuw afgewogen of het (in de loop der tijd) toenemende onderhoud in verhouding blijft ten opzichte van de vernieuwingskosten. Reparaties en renovaties zorgen er voor dat vervangingen uitgesteld kunnen worden. Het goed prioriteren en in het juiste jaar plannen van de gekozen investeringen leidt tot verdere efficiëntie. Uiteindelijk leidt dit alles tot het afnemen van de investeringskosten.  In het verlengde hiervan zal de rioolheffing zeker niet toe nemen wat ten goede komt aan de betalende burger.

Om goed te beheren zijn onderstaande stellingen van cruciaal belang:

  1. Weet welke voorzieningen er worden beheert.   (inventariseren)
  2. Weet in welke staat de voorzieningen verkeren.   (inspecteren)
  3. Weet hoe de voorzieningen moeten functioneren.   (berekenen)
  4. Weet wat je in de toekomst wil bereiken.   (visie en ambitie)

Goed beheer levert uiteindelijk geld op, al zal er in geïnvesteerd moeten worden.