Diensten

Door jarenlange ervaring binnen de (afval)watersector heeft Rio Brabant veel kennis opgedaan in alle facetten van het vakgebied.

Beleid en advies

 • Het opstellen van beleidsproducten, zoals een Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan
 • Het adviseren op het gebied van infiltratievoorzieningen
 • Het adviseren over waterberging of afkoppelprojecten

Ontwerp en voorbereiding

 • Het maken van ontwerpen van riolering of waterpartijen
 • Het opstellen van een RAW-bestek of Programma van Eisen voor kousreliningen of deelrenovaties
 • Het verzorgen van vergunningsprocedures

Beheer en onderhoud

 • Het actueel houden of maken van beheerdata
 • Het opstellen van (riool)inspectieplannen
 • Het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen
 • Het beoordelen van rioolinspecties
 • Het opstellen van een maatregelpakket  voor deelrenovatietechnieken

Specialiteiten

 • Wet- en regelgeving voor grondwaterbeschermingsgebieden tbv de drinkwaterwinning
 • Maken van rioolreparatie- en rioolrenovatieprogramma’s
 • Infiltratievoorzieningen